Magyar

 

2/2019. (X. 14.) MÜK elnökségi határozat

a Képzési Helyek akkreditációjáért és a Képzési Események nyilvántartásba vételéért fizetendő díj mértékéről szóló 1/2019. (VII. 15.) MÜK elnökségi határozat módosításáról

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat 4.1.5. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Képzési Helyek akkreditációjáért és a Képzési Események nyilvántartásba vételéért fizetendő díj mértékéről szóló 1/2019. (VII. 15.) MÜK elnökségi határozat (a továbbiakban: Határozat) a következő 3.2. ponttal egészül ki:

„3.2. Mentesül a Képzési Esemény nyilvántartásba vétele megfizetésének a díja alól

a) az Alkotmánybíróság,

b) a bíróság,

c) az Országos Bírósági Hivatal,

d) a Magyar Igazságügyi Akadémia,

e) az ügyészség,

f) a Magyar Jogászegylet és területi szervezete, valamint

g) a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete.”

2. Hatályát veszti a Határozat 4. pontja.

3. Ez a határozat a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján történő közzétételét követő napon lép hatályba.