Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottságának F.25/2019 határozata

csalás miatt indult büntetőeljárásról

Iktatószám: 74/19/2019

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság dr. ............................ – fegyelmi ügyében a 2023. január 16. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F.25/2019 Határozat

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy Dr. ............................. irodája címe: .................................... ügyvéd fegyelmi vétséget nem követett el, ezért vele szemben a

fegyelmi eljárást megszünteti,

egyben mentesíti az eljárás alá volt ügyvédet a költségek megfizetése alól.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

................................................. Rendőrkapitányság az ügyvéd ellen, csalás miatt indult büntető eljárást 19010/............../............... számú határozatával megszűntette.

Fentiekre tekintettel az eljáró tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi vétséget nem követett el, ezért vele szemben a F.52/2018, F.19/2018 F.26/2018 és F.25/2019 számú ügyekben egyesített fegyelmi eljárást megszúntette és mentesítette az eljárási költségátalány megfizetése alól.

A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2023.03.06. napján jogerős.