Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottságának F.50/2019. határozata

bűnsegédként elkövetett hamis magánokirat felhasználásáról

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság dr. ............................. – fegyelmi ügyében a 2022. október 3. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F.50/2019. Határozat

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy Dr. ............................. irodája címe: ........................................ ügyvéd fegyelmi vétséget nem követett el, ezért vele szemben a

fegyelmi eljárást megszünteti,

egyben mentesíti az eljárás alá volt ügyvédet a költségek megfizetése alól.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

A ............................ Járásbíróság 2022. augusztus 23. napján jogerős ............................ /2020/53. számú ítéletével az eljárás alá vont ügyvédet 1 rb. bűnsegédként elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétségének vádja alól felmentette.

Fentiekre tekintettel az eljáró tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi vétséget nem követett el, ezért vele szemben a fegyelmi eljárást megszűntette és mentesítte az eljárási költségátalány megfizetése alól.

A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2022. november 24. napján jogerős.