4/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat * 

az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról *