15/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat * 

a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabálya és egyes kiemelt szabályzatok módosításáról * 

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 157. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 2. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 3. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 8. pontjában,

a 4. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 20. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Üttv. 157. § (2) bekezdés d) és e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva,

az Üttv. 156. § (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljáró Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat és Országos Alkalmazott Ügyvédi Tagozat véleményének kikérésével,

az alábbi szabályzatot alkotja:

1. * 

2. A letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól szóló 7/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat módosítása

2.1. * 

2.2–2.3. * 

3–4. * 

5. Záró rendelkezések

5.1. Ez a szabályzat – az igazságügyi miniszter jóváhagyását követően – a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján történő közzétételét követő napon lép hatályba.