Magyar

 

1/2020. (IX. 1.) MÜK elnökségi állásfoglalás

a kamarai formaváltás folytán szükségessé váló irodagondnok-jelölésről

Irodagondnokot kell kijelölni az egyéni ügyvéd és az európai közösségi jogász, illetve az ügyvédi iroda részére, ha az ügyvéd, illetve európai közösségi jogász kamarai formaváltás során kamarai jogtanácsossá, alkalmazott ügyvéddé vagy alkalmazott európai közösségi jogásszá válik, illetve az ügyvédi irodának kamarai formaváltás folytán nem marad ügyvédi tevékenységet folytató tagja, és

a) nem nyilatkozott arról, hogy folyamatban lévő ügyeinek ellátásáról, iratainak, nyilvántartásainak elhelyezéséről gondoskodott, illetve e feltétel fennállásának a hiányáról a területi kamarának tudomása van, vagy

b) nem nyilatkozott az alkalmazásában álló alkalmazott ügyvéd, ügyvédjelölt, alkalmazott európai közösségi jogász, illetve ügyvédasszisztens munkaviszonyának a megszüntetéséről, illetve ilyen munkaviszony fennállásáról a területi kamarának tudomása van.

Ha a fenti feltételek a kamarai formaváltást követően merülnek fel, e feltételek felmerülésekor utólag kell irodagondnokot kijelölni.