Magyar

 

2/2020. (XI. 16.) MÜK elnökségi állásfoglalás

a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló rendelkezések megtartása ellenőrzésének egyes kérdéseiről

1. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló rendelkezések megtartásának ellenőrzésére (a továbbiakban: pénzmosási ellenőrzés) vonatkozó ellenőrzési tervet a területi kamara elnöksége fogadja el.

A pénzmosási ellenőrzést lefolytató vizsgálóbiztost a területi kamara elnöksége jelöli ki a vizsgálóbiztosok általa összeállított jegyzékéből. A vizsgálóbiztos kijelölésére az ellenőrzési tervben is sor kerülhet, a vizsgálóbiztos általános jelleggel vagy az ellenőrzések meghatározott csoportjára is kijelölhető.

A vizsgálóbiztos munkáját segítő vizsgáló igénybevételének feltételeit a területi kamara elnöksége határozza meg. A vizsgáló igénybevételének feltételei az ellenőrzési tervben is meghatározhatók.

A területi kamara elnöke dönt a hivatalbóli pénzmosási ellenőrzés megindításáról és a pénzmosási ellenőrzés eredményétől függően a fegyelmi eljárás kezdeményezéséről.

Egyéb esetekben, ha területi kamara alapszabálya eltérően nem rendelkezik, a pénzmosási ellenőrzések során a hatásköröket a területi kamara elnöke gyakorolja.

2. A területi kamara elnöksége a részére zártan megküldött iratok kizárólag a területi kamara elnökének és elnökségének határkörgyakorlása során, és csak az ahhoz szükséges mértékben használhatók fel.

3. A vizsgálóbiztos a pénzmosási ellenőrzést akkor is ellenőrzési megállapításokkal zárja, ha az ellenőrzés során nem tapasztalt jogszabálysértést. Az ellenőrzési megállapítások ez esetben azt tartalmazzák, hogy a vizsgálóbiztos nem tárt fel jogsértést.

A jelen állásfoglalás semmiféle kötelező erővel nem rendelkezik, arra ilyenként hivatkozni nem lehet.

Budapest, 2020. november 16.

Dr. Bánáti János s. k. Dr. Fekete Tamás s. k.
elnök főtitkár