Magyar

 

4/2020. (VI. 23.) MÜK elnökségi határozat

a kamarai tagdíjról szóló 13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat veszélyhelyzetbeli alkalmazásáról szóló 1/2020. (V. 5.) MÜK elnökségi határozat módosításáról

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége

a Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése számára az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 36. pontjában és 170. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott felhatalmazás, és az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában meghatalmazott feladatkör alapján,

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva

a következő határozatot hozza:

1. A kamarai tagdíjról szóló 13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat veszélyhelyzetbeli alkalmazásáról szóló 1/2020. (V. 5.) MÜK elnökségi határozat a következő 5.4. ponttal egészül ki:

„5.4. A veszélyhelyzeti kedvezmény iránti eljárásban az e határozatban és az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben nem szabályozott kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.