Magyar

 

6/2020. (XII. 7.) MÜK elnökségi határozat

az európai közösségi jogászok továbbképzési kötelezettségének a veszélyhelyzetre tekintettel történő módosításáról

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége

a Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése számára az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 158. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott felhatalmazás, és az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában meghatalmazott feladatkör alapján,

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva

a következő határozatot hozza:

1. Az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2020. évben megkezdett továbbképzési időszak első évében az európai közösségi jogásznak nem kell 16 kreditpontot megszereznie.

2. Az Elnökség elrendeli a jelen határozat közzétételét a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.