Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottságának F.45/2020. határozata

ügyvédi visszaélés, sikkasztás bűntettéről

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Dr. ....................... fegyelmi ügyében a 2022. március 21. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F.45/2020. Határozat

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy Dr. ....................... irodája címe: ....................... ügyvéd fegyelmi vétséget nem követett el, ezért vele szemben a

fegyelmi eljárást megszünteti

egyben mentesíti az eljárás alá volt ügyvédet a költségek megfizetése alól.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

Az elsőfokú fegyelmi tanács a rendelkezésre álló iratok és nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Az ügyvéd ellen fegyelmi eljárás indult, mert őt a M Rendőrfőkapitányság Gazdaság Védelmi Osztálya a /2020.bü számú eljárásban ügyvédi visszaélés bűntette és jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

Az eljáró tanács a büntető eljárás jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást felfüggesztette.

Az eljárás alá vont ügyvéd becsatolta a .............. M Rendőr-főkapitányság Gazdaság Védelmi Osztálya /2020.bü számú határozatát, mely a büntető eljárást bűncselekmény megállapíthatóságának hiányában megszűntette.

Fentiek alapján az eljáró tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért az ellene folyó fegyelmi eljárást megszűntette és mentesítette az eljárási költség megfizetése alól

A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018 (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2022. május 12. napján jogerős.