Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának 2020.F.214/11. határozata

büntetőeljárásról (intellektuális közokirat-hamisítás)

A Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa [...] budapesti ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban 2021. július 9. napján tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy [...] eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget és ezért a fegyelmi eljárást megszünteti.

Az eljárás során felmerült költséget a Budapesti Ügyvédi Kamara viseli.

Indokolás

A bejelentés és az előzetes vizsgálat:

Az eljárás alá vont ügyvéd jelentette be a Budapesti Ügyvédi Kamarának, hogy a nyomozó hatóság gyanúsítottként hallgatta ki a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 342. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző és aszerint minősülő intellektuális közokirat-hamisítás bűntette megalapozott gyanúja miatt.

Bejelentéséhez csatolta a gyanúsítotti kihallgatásáról felvett jegyzőkönyvet.

A vezető fegyelmi biztos az előzetes vizsgálatot elrendelte, majd a vizsgálati eljárás eredményeként fegyelmi eljárást kezdeményezett. Határozatában indítványozta a fegyelmi eljárás felfüggesztését az alapul fekvő büntető ügy jogerős befejezéséig.

A Fegyelmi Tanács a fegyelmi eljárást a büntető eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztette.

Az eljárás alá vont ügyvéd bejelentette a Budapesti Ügyvédi Kamarának, hogy a nyomozó hatóság az ellene folyó büntetőeljárást megszüntette és mellékelte a jogerőre emelkedett határozatot.

A Fegyelmi Tanács elnöke elrendelte az eljárás folytatását és kezdeményezte az ügy tárgyaláson kívüli elbírálását.

A fegyelmi biztos végindítványa:

A vezető fegyelmi biztos végindítványában a fegyelmi eljárás megszüntetését indítványozta.

A Fegyelmi Tanács döntése és jogi indoka:

Az indítvány alapos.

A nyomozó hatóság jogerőre emelkedett eljárás megszüntetéséről szóló határozata szerint az eljárás során beszerzett adatok alapján megállapítást nyert, hogy az eljárás alá vont ügyvéd a [...] Hivatal Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályának helyszín-megtekintése során nyilatkozott úgy, hogy a feljelentő szabadságát töltötte a baleset bekövetkeztekor, azonban nevezettet ekkor nem tanúként hallgatták meg.

Az eljárás alá vont ügyvéd tanúkénti kihallgatása során úgy nyilatkozott, hogy H.P. munkavégzés során szerezte sérülését. A határozat rögzítette, hogy az eljárás során beszerzett információk alapján megállapítható, hogy az eljárás alá vont ügyvéd az intellektuális közokirat-hamisítás bűntettét nem követte el, mivel valótlan adatot nem mondott tanúmeghallgatása során. Megállapította a határozat azt is, hogy az eljárás alapját képező cselekmény nem bűncselekmény és ezért az eljárás megszüntetéséről határozott.

A határozatra figyelemmel nem merült fel maradványcselekmény, ezért a Fegyelmi Tanács a fegyelmi eljárást megszüntette azzal, hogy az eljárással kapcsolatosan felmerült költségek a Budapesti Ügyvédi Kamara terhén maradnak.

A tárgyaláson kívüli elbírálását az Üttv. 123. §-a teszi lehetővé. A jelen eljárással felmerült költséget a FESZ 40.6. pontja alapján a Budapesti Ügyvédi Kamara viseli.

A Fegyelmi Tanács határozata 2021. szeptember 5. napján jogerős.

(Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság - 2020. F. 214.)


  Vissza az oldal tetejére