Magyar

 

7/2020. (V. 6.) MÜK elnöki határozat

az Ügyvédi Továbbképzési Rendszerben a Magyar Ügyvédi Kamara által finanszírozott módon igénybe vehető továbbképzésekről

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 35. §-ában meghatározott hatáskörömben a következő határozatot hozom:

1. A Magyar Ügyvédi Kamara az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat szerinti valamennyi Továbbképzésre Kötelezett részére a https://www.muktovabbkepzes.hu címen elérhető Ügyvédi Továbbképzési Rendszerben biztosítja és finanszírozza a 2020. évben kötelezően megszerzendő továbbképzési kreditpontok számának megfelelő mennyiségű kreditpont ingyenes megszerzésének a lehetőségét e-learning útján.

2. Ez a határozat a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

3. Elrendelem e határozat közzétételét a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján.

Indokolás

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége a veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat alkalmazásáról szóló 2/2020. (V. 5.) MÜK elnökségi határozat 3. pontjában úgy rendelkezett, hogy a Továbbképzésre Kötelezett a Továbbképzési Kötelezettség teljesítéséhez évente megszerezni szükséges kreditpontok közül legfeljebb hatot a Továbbképzési Időszakon belül a következő évben is megszerezhet.

Ennek megfelelően a 2020. évben minden Továbbképzésre Kötelezettnek csupán 10 kreditpontot kell megszereznie. A Magyar Ügyvédi Kamara ennek megfelelően - alkalmazkodva ehhez a döntéshez - az idei évben 8 helyett 10 kreditpont ingyenes megszerzésének a lehetőségét biztosítja valamennyi továbbképzésre kötelezett kolléga részére.

Azon kollégák részére, akik a jelen határozat megjelenését megelőzően már megszereztek az Ügyvédi Továbbképzési Rendszerben ingyenesen 8 kreditpontot, majd ezen felül - díj ellenében - további kreditpontokat is szereztek, az Ügyvédi Továbbképzési Rendszerben ugyanúgy további két 2020-ban ingyenesen igénybe vehető kreditpont kerül jóváírásra.