Magyar

 

10/2020. (IX. 15.) MÜK elnöki határozat

a 2020. szeptember 14. napján zárult elektronikus elnökségi szavazások eredményének megállapításáról

A Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabálya V.18.1. pontja alapján lefolytatott, ülés tartása nélküli határozathozatal eredményét az alábbiak szerint állapítom meg:

1/2020.09.10. szavazás: A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége 34 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a 2020. szeptember 24-26-ára meghirdetett Bűnügyi Védői Konferenciát 2021-re elhalasztja.

2/2020.09.10. szavazás: A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége 28 igen szavazattal, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2020. évi perbeszédverseny - a járványügyi követelmények megtartása mellett - kerüljön megtartásra.

3/2020.09.10. szavazás: A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége 35 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy - ülés tartása nélküli határozathozatal céljából - a Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése elé terjeszti a Magyar Ügyvédi Kamara 2019. évi számviteli beszámolóját.

4/2020.09.10. szavazás: A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége 33 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara 2020. szeptember 14-i küldöttgyűlésének napirendjére előterjesztett előterjesztéseket - a szabályzatok tekintetében az Igazságügyi Minisztérium által tett szövegpontosító javaslatok átvezetésével - a Küldöttgyűlés elé terjeszti ülés tartása nélküli határozathozatal céljából.

Köszönöm az elnökség tagjainak a szavazásban való rendkívül nagy arányú részvételt.