1/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat * 

a jogi előadók képzéséről * 

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva,

az Üttv. 156. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozattal egyetértésben

a következő szabályzatot alkotja:

1. A jogi előadó a képzési kötelezettségének az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: Továbbképzési Szabályzat) 2.7. pontja szerinti, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége által előírt kötelező képzési eseményeken (a továbbiakban: kötelező képzési esemény) való részvétellel tesz eleget.

2. A jogi előadó a nyilvántartásba vételét követő naptári évtől naptári évenként 6 kreditpontnak megfelelő, de legfeljebb a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége által legkésőbb a tárgyév július 1. napjáig előírt, és a jogi előadó által még nem teljesített kötelező képzési eseményen köteles részt venni.

3. *  A jogi előadó számára a jelen szabályzat szerinti képzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges és elégséges, évente legfeljebb 6 kreditpontnyi elektronikus formában igénybe vehető kötelező képzési eseményen való részvételt a Magyar Ügyvédi Kamara ingyenesen biztosít.

4. A jogi előadó a képzési kötelezettségének a területi ügyvédi kamara által azonos tárgykörben szervezett, ingyenesen, de nem elektronikus formában igénybe vehető képzési eseményen is eleget tehet.

5. A területi ügyvédi kamara elnöksége – vagy a területi ügyvédi kamarának az alapszabályában meghatározott más szerve – a jogi előadót kérelmére részben vagy egészben mentesíti a képzési kötelezettsége alól, ha jogi előadó valószínűsíti, hogy az e szabályzat szerinti képzési kötelezettségét önhibáján kívül nem tudta teljesíteni.

6. Az e szabályzat szerinti képzési eseményekre a Továbbképzési Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. Ez a szabályzat 2021. január 1-jén lép hatályba.