Magyar

 

1/2021. (I. 27.) MÜK elnökségi határozat

a Képzési Helyek akkreditációjáért és a Képzési Események nyilvántartásba vételéért fizetendő díj mértékéről szóló 1/2019. (VII. 15.) MÜK elnökségi határozat módosításáról

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat 4.1.5. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Képzési Helyek akkreditációjáért és a Képzési Események nyilvántartásba vételéért fizetendő díj mértékéről szóló 1/2019. (VII. 15.) MÜK elnökségi határozat 1. pontja a következő 1.3. alponttal egészül ki:

„1.3. Az egyszerűsített akkreditáció díjának megfelelő összegű akkreditációs díj megfizetésére köteles az a kérelmező, aki vállalja, hogy kizárólag olyan Képzési Eseményt szervez, amelyen valamennyi Továbbképzésre Kötelezett azonos feltételek mellett részt vehet és a részvételért a Továbbképzésre Kötelezettnek sem közvetlenül, sem közvetetten nem kell ellenértéket fizetnie vagy más olyan kötelezettséget vállalnia, amely a Képzési Eseményen való részvételhez vagy a Képzési Helynek a Továbbképzési Szabályzatból fakadó kötelezettsége teljesítéséhez nem szükséges.”

2. Ez a határozat a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján történő közzétételét követő napon lép hatályba.