Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottságának F.33/2021. határozata

ügyvédi tevékenységen kívüli magatartásával elkövetett bűncselekményről

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Dr. ...................... – fegyelmi ügyében a 2022. március 1. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F.33/2021. Határozat

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy Dr. ...................... irodája címe: ...................... ügyvéd fegyelmi vétséget nem követett el, ezért vele szemben a

fegyelmi eljárást megszünteti

egyben mentesíti az eljárás alá volt ügyvédet a költségek megfizetése alól.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

Az elsőfokú fegyelmi tanács a rendelkezésre álló iratok és nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Az ügyvédet a ...................... Megyei Rendőr-Főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya 80/...... bü szám alatt gyanúsítottként hallgatta ki hamis tanúzás bűntettének gyanúja miatt, melyet 2021. szeptember ............ napján a kamarának bejelentett.

A vezető fegyelmi biztos a bejelentés alapján fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezte.

A ...................... Megyei Rendőr-Főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya 2022. február .......... napján érkezett értesítésében tájékoztatta a kamara elnökét, hogy az ügyvéddel szemben a büntető eljárás 2022. február ............ napján megszüntetésre került.

Fentiek alapján az eljáró tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért az ellene folyó fegyelmi eljárást megszűntette és mentesítette az eljárási költség megfizetése alól

A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2022. április 21. napján jogerős.