Magyar

 

Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának 2021.F.212/9. határozata

büntetőeljárásról (garázdaság)

A Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa [...] budapesti ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban 2021. december 13. napján tárgyalás tartása nélkül meghozta és kihirdette az alábbi

fegyelmi határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy [...] eljárás alá vont fegyelmi vétséget nem követett el, ezért az ellene indult fegyelmi eljárást

megszünteti.

Az eljárás során felmerült költséget a Budapesti Ügyvédi Kamara viseli.

Indokolás

A nyomozó hatóság átiratában tájékoztatta a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét arról, hogy gyanúsítottként hallgatta ki az eljárás alá vont ügyvédet a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző és aszerint minősülő garázdaság vétségének alapos gyanúja miatt. Az átiratot a Magyar Ügyvédi Kamara illetékességből megküldte a Budapesti Ügyvédi Kamarának.

A vezető fegyelmi biztos az előzetes vizsgálatot elrendelte.

Az eljárás alá vont ügyvéd felhívásra becsatolta a gyanúsítotti kihallgatásáról felvett jegyzőkönyvet.

Az előzetes vizsgálatot lezáró határozat alapján a vezető fegyelmi biztos fegyelmi eljárást kezdeményezett és egyben indítványozta a fegyelmi eljárás felfüggesztését az alapul fekvő büntető ügy befejezéséig.

A Fegyelmi Tanács határozatával az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 140. § (1) bekezdése alapján a fegyelmi eljárást a büntető ügy jogerős befejezéséig felfüggesztette.

A nyomozó hatóság határozatával az eljárás alá vont ügyvéddel szemben garázdaság vétségének alapos gyanúja miatt indult eljárást megszüntette, mivel a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése.

A határozat ellen az arra jogosultak nem éltek panasszal a törvényes határidőn belül, így az jogerőre emelkedett.

A fentiekre figyelemmel a vezető fegyelmi biztos a fegyelmi eljárás megszüntetésére terjesztett elő indítványt, amely indítvány megalapozott.

Mindezek alapján megállapítható volt, hogy az eljárás alá vont ügyvéd nem követett el bűncselekményt, így ezzel összefüggésben fegyelmi vétséget sem, ezért a Fegyelmi Tanács az eljárást az Üttv. 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megszüntette Az eljárás során felmerült költségeket az ügyvédi kamara viseli.

A Fegyelmi Tanács határozata 2022. január 10. napján jogerős.

(Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság – 2021. F. 212.)