3/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat * 

az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól szóló 5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról *