Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság F.20/2022. határozata

megbízás teljesítésének és a tájékoztatási kötelezettségének elmulasztásáról

Jogerős: 2023.03.06.

Iktatószám: 67/21/2022.

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság dr. ............................. fegyelmi ügyében a 2023. január 16. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F. 20/2022. Határozat

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy Dr. ............................. ügyvéd fegyelmi vétséget nem követett el, ezért vele szemben a

fegyelmi eljárást megszünteti,

egyben mentesíti az eljárás alá volt ügyvédet a költségek megfizetése alól.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

Az elsőfokú fegyelmi tanács a rendelkezésre álló iratok és nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

S...... G.........., ........................................ sz. alatti lakos 2016. április 20. napján közös tulajdon megszűntetésének lebonyolításával bízta meg az eljárás alá volt ügyvédet. Eljárást kezdeményező bejelentésében kifogásolta az ügyvéd munkáját, ezért ellene a fegyelmi biztos kezdeményezte fegyelmi eljárás lefolytatását.

A bejelentő 2022. december 19. napján kelt levelében bejelentette, hogy az ügyvéddel minden megbízással kapcsolatos kérdést tisztázott, panaszát visszavonja és nem, kéri a fegyelmi eljárás lefolytatását.

Fentiekre tekintettel az eljáró tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi vétséget nem követett el, ezért vele szemben a fegyelmi eljárást megszüntette és mentesítette az eljárási költségátalány megfizetése alól.

A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2023. március 6. napján jogerős.