Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara F.35/2022. határozata

tájékoztatási kötelezettség elmulasztásáról

Iktatószám: 153/16/2022

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság dr. ........................ – fegyelmi ügyében a 2023. szeptember 5. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F.35/2022. Határozat

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy dr. ........................ irodája címe: .......... ...................................... ügyvéd fegyelmi vétséget nem követett el, ezért vele szemben a

fegyelmi eljárást megszünteti,

egyben mentesíti az eljárás alá volt ügyvédet a költségek megfizetése alól.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

Bejelentő, mint kölcsönadó és E..... K..... D..... és E..... A....., mint adósok közötti ..... május 9. napján kelt kölcsönszerződést az eljárás alá volt ügyvéd készítette, valamint a fenti személyek között a bejelentő javára, haszonélvezeti jogot alapító szerződést.

Panaszában a bejelentő kifogásolta, hogy a kölcsönszerződés nem határozza meg egzakt módon a teljesítés határidejét, valamint az ügyvéd nem tájékoztatta őt arról, hogy az alapított haszonélvezeti jog nem nyújt kellő biztosítékot a kölcsön visszafizetésére.

A panaszos ..... augusztus 25. napján kelt levelében bejelentését visszavonta, kijelentette, hogy az ügyvéd kifogásolható magatartást nem tanúsított, a szerződések a felek akaratának megfelelően készültek.

Fentiekre tekintettel az eljáró tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi vétséget nem követett el, ezért vele szemben a fegyelmi eljárást megszűntette és mentesítette az eljárási költségátalány megfizetése alól.

A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2023. október 25. napján jogerős.