Magyar

 

Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának 2022.F.187/12. határozata

büntetőeljárásról (ittas járművezetés)

A Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa [...] budapesti ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban 2022. november 4. napján tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi fegyelmi

határozatot

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy [...] eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért a fegyelmi eljárást megszünteti.

Az eljárásban felmerült költséget a Budapesti Ügyvédi Kamara viseli.

Indokolás

A bejelentés és az előzetes vizsgálat:

A nyomozó hatóság tájékoztatta a Budapesti Ügyvédi Kamarát arról, hogy gyanúsítottként hallgatta ki az eljárás alá vont ügyvédet a Btk. 236. § (1) bekezdésébe ütköző és aszerint minősülő közúton, illetőleg közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetésével ittas állapotban elkövetett járművezetés vétség gyanúja miatt.

A bejelentés alapján a vezető fegyelmi biztos előzetes vizsgálatot rendelt el, egyúttal a folyamatban lévő büntetőeljárásra figyelemmel indítványozta a fegyelmi eljárás felfüggesztését a büntetőügy jogerős befejezéséig.

Az eljáró fegyelmi tanács a fegyelmi eljárás felfüggesztéséről határozott.

A nyomozó hatóság jogerőre emelkedett határozatával az eljárás alá vont ügyvéddel szemben indított büntetőeljárást megszüntette, mivel a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése.

A fegyelmi biztos végindítványa:

A vezető fegyelmi biztos végindítványában a tárgyalás tartása nélkül történő határozathozatallal történő egyetértése mellett rögzítette, hogy nem talált megállapíthatónak ezen felül olyan maradványcselekményt, amely indokolná, hogy a büntetőeljárás megszüntetéséről szóló határozat ismeretében fegyelmi felelősség megállapítására kerüljön sor, ezért az eljárás megszüntetését indítványozta azzal, hogy az eljárással kapcsolatosan felmerült költségek a Budapesti Ügyvédi Kamara terhén maradjanak.

A fegyelmi tanács elnöke tájékoztatta az eljárás alá vont ügyvédet, hogy a fegyelmi biztos eljárást kezdeményező határozatában foglaltakra és az abban írt végindítványra észrevételeit a kézbesítéstől számított 8 napon belül teheti meg. Az eljárás alá vont ügyvéd a részére biztosított észrevétel lehetőségével a megadott határidőn belül nem élt.

A tényállás:

A nyomozó hatóság gyanúsítottként hallgatta ki az eljárás alá vont ügyvédet a Btk. 236. § (1) bekezdésébe ütköző és aszerint minősülő közúton, illetőleg közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetésével ittas állapotban elkövetett járművezetés vétség gyanúja miatt, majd a rendőrkapitányság az eljárást megszüntette.

Az eljárást megszüntető határozat indokolásában kifejtette, hogy az eljárás alá vont ügyvéd a tulajdonát képező személygépkocsival közlekedett az M7 autópályán a Balaton irányába a belső forgalmi sávban. Az 52-es km-szelvényben elvesztette az uralmát a jármű felett és ennek következtében a szalagkorlátnak ütközött, végül a forgalmi sávok között keresztbe fordulva állt meg. A baleset következtében személyi sérülés nem történt. A balesetet követően nevezettel szemben légalkohol-mérő készülék került alkalmazásra, amely 1,24 mg/liter értéket produkált. Ezt követően vérvételre került sor, amely ugyancsak megerősítette súlyosan ittas állapotát. Nevezett vezetői engedéllyel nem rendelkezik, mivel azt korábban ittas járművezetés miatt bevonták, a bíróság 2021. szeptember 11-ig a járművezetéstől jogerősen eltiltotta. Az eljárás alá vont ügyvéd az eljárás során úgy nyilatkozott, hogy a járművet a kérdéses időpontban bérsofőr vezette, ő utasként tartózkodott a járműben. Az eljárás alá vont ügyvédet senki nem látta a gépjárművet vezetni. Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése, a nyomozó hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint az eljárás megszüntetéséről határozott.

A Fegyelmi Tanács döntése és jogi indoka:

Tekintettel arra, hogy a nyomozóhatóság a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló eljárást megszüntette, a fegyelmi eljárás megszüntetésének van helye.

Az Üttv. 127. § (1) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a Fegyelmi Tanács egyszerű megítélésű ügyben a határozatát tárgyalás tartása nélkül hozza meg. A FESZ 22.2. A fegyelmi tanács tárgyaláson kívül hozott határozattal is megszüntetheti az eljárást, ha rendelkezésre álló adatokból egyértelműen megállapítható, hogy az előzetes vizsgálat, illetve a fegyelmi eljárás elrendelésének a feltételei nem álltak fenn.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az ügy egyszerű megítélésű, ezért a tárgyaláson kívüli elbírálás valamennyi feltétele fennállt. A fentiekre és az ügy összes körülményeire tekintettel a Fegyelmi Tanács – a fegyelmi biztos indítványával egyezően – az Üttv. 131. § (3) bek. b) pontja szerint az eljárást megszüntette.

Tekintettel arra, hogy a Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvéd felelősségét nem állapította meg, és az eljárást megszüntette, FESZ 40.6. alapján a fegyelmi eljárás átalányköltségeit a Budapesti Ügyvédi Kamara viseli.

A Fegyelmi Tanács határozata 2022. november 26. napján jogerős.

(Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság – 2022. F. 187.)