1/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat * 

a helyettes ügyvéddel összefüggő nem kiemelt szabályzatok módosításáról

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése

az 1. pont tekintetében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 12. és 13. pontjában,

a 2.1. és a 2.2. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 34. pontjában,

a 2.3. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 19. pontjában,

a 3. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 1. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva,

az Üttv. 156. § (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljáró Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat és Országos Alkalmazott Ügyvédi Tagozat véleményének kikérésével,

a következő szabályzatot alkotja:

1. Az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosítása

1.1. Az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat a következő 1.1/A. ponttal egészül ki:

„1.1/A. Ingatlan-nyilvántartási ügyben eljárásra jogosult vagy ilyen alkalmazottat foglalkoztató ügyvéd, tagságával működő vagy ilyen alkalmazottat foglalkoztató egyszemélyes ügyvédi iroda irodagondnokaként csak olyan ügyvéd vagy ügyvédi iroda jelölhető ki, aki, illetve amely vagy akinek, illetve amelynek tagja vagy alkalmazottja ingatlan-nyilvántartási ügyben eljárásra jogosult.”

1.2. Az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat a következő 1.6/A. ponttal egészül ki:

„1.6/A. Az elnök a korábbi helyettesített ügyvéd vagy irodája irodagondnokaként a helyettes ügyvédjét kijelölheti, ha a helyettesített ügyvéd az irodagondnoki tevékenység gyakorlására jogosultként az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vehető személy, és írásban nyilatkozik arról, hogy a kijelölés esetén az irodagondnoki feladatok ellátását vállalja, és az irodagondnoki díj behajthatatlansága esetére lemond annak a területi ügyvédi kamara általi megtérítése iránti igényéről.”

1.3. Az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat 1.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.7. Ha az irodagondnoknak javasolt, az 1.6. pont szerinti feltételeknek megfelelő személy, illetve az 1.6/A. pont szerinti esetben a helyettes ügyvéd nem szerepel irodagondnoki tevékenység gyakorlására jogosultként az ügyvédi kamarai nyilvántartásban, az elnök e jogosultságát a kijelölést megelőzően nyilvántartásba veszi.”

2. A kamarai hatósági eljárásokról szóló 12/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosítása

2.1. A kamarai hatósági eljárásokról szóló 12/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat a következő 2.7.1. ponttal egészül ki:

„2.7.1. Ingatlan-nyilvántartási ügyben eljárásra jogosult vagy ilyen alkalmazottat foglalkoztató ügyvéd, tagságával működő vagy ilyen alkalmazottat foglalkoztató egyszemélyes ügyvédi iroda helyettese csak olyan ügyvéd vagy ügyvédi iroda lehet, aki, illetve amely vagy akinek, illetve amelynek tagja vagy alkalmazottja ingatlan-nyilvántartási ügyben eljárásra jogosult.”

2.2. A kamarai hatósági eljárásokról szóló 12/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat a következő 2.7.3. ponttal egészül ki:

„2.7.3. Tagfelvételi, ügyvédi kamarai nyilvántartásba vételi, valamint a helyettes ügyvéd bejegyzésével, annak módosításával járó eljárásban a területi kamara vizsgálja a 2.7.1. pontban, az irodahelyiség megfelelőségéről és az egy címre bejelentett irodahelyiséggel rendelkezőkre vonatkozó szabályokról szóló 6/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat 1.8. pont b) alpontjában, valamint a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól szóló 7/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 7.5. pontjában foglaltakat.”

2.3. A kamarai hatósági eljárásokról szóló 12/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat a következő 2.10.4. ponttal egészül ki:

„2.10.4. Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának bármely hatósági ellenőrzése során a területi kamara - amennyiben az értelmezhető - vizsgálja

a) a 2.7.1. pontban,

b) az irodahelyiség megfelelőségéről és az egy címre bejelentett irodahelyiséggel rendelkezőkre vonatkozó szabályokról szóló 6/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat 1.8. pont b) alpontjában, valamint

c) a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól szóló 7/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 7.5. pontjában

foglaltakat.”

3. Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat módosítása

3.1. Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat a következő 5.18. ponttal egészül ki:

„5.18. A helyettes ügyvéddel rendelkező ügyvédi tevékenység gyakorló a megbízási szerződésben tájékoztatja az ügyfelét az ügyvédkeresőre hivatkozással a mindenkori helyettes ügyvédje személyének és elérhetőségeinek a megismerhetőségéről, továbbá a helyettes ügyvéd jogosultságairól és kötelezettségeiről.”

3.2. Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat a következő 11.16. ponttal egészül ki:

„11.16. A felek eltérő rendelkezése hiányában, ha a helyettes ügyvéd a helyettesítési megbízás megszüntetését kezdeményezi a helyettesített ügyvédnél, a helyettesített ügyvéd 30 napon belül intézkedik új helyettesítési megbízás létesítése és ügyvédi kamarai nyilvántartásba való bejelentése iránt.”

4. Záró rendelkezések

4.1. Ez a szabályzat a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére