3/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat * 

a helyettes ügyvéddel összefüggő kiemelt szabályzatok módosításáról

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése

az 1. pont tekintetében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 157. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján és feladatkörében eljárva,

a 2. és 3. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva,

az Üttv. 156. § (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljáró Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat és Országos Alkalmazott Ügyvédi Tagozat véleményének kikérésével,

az alábbi szabályzatot alkotja:

1. A Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának IV.20. pontja a következő 41. ponttal egészül ki:

(A küldöttgyűlés szabályzatban rendelkezik)

„41. a helyettes és a helyettesített ügyvéd jogairól és kötelezettségeiről,”

2. A letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól szóló 7/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat a következő 6.3. ponttal egészül ki:

„6.3. Az ügyvéd pénzletétet csak akkor vehet át, ha valamennyi letéti számlája és alszámlája számát bejelenti a területi ügyvédi kamarának. A letéti számlák és alszámlák adatait a területi kamara elkülönítetten kezeli.”

3. A letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól szóló 7/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat a következő 7.5. ponttal egészül ki:

„7.5. Az ügyvéd gondoskodik arról, hogy helyettes ügyvédje, illetve kijelölése esetén az irodagondnok a 7.4. pont szerinti adatokat az ügyvéd akadályoztatása esetén is megismerhesse.”

4. Ez a szabályzat az igazságügyi miniszter jóváhagyását követően, a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján történő közzétételét követő hónap első napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére