5/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat

a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról * 

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva,

az Üttv. 156. § (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljáró Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat és Országos Alkalmazott Ügyvédi Tagozat véleményének kikérésével

a következő szabályzatot alkotja:

1. Módosító rendelkezések

1.1. * 

1.2-1.4. * 

2. Záró rendelkezések

2.1. Ez a szabályzat az igazságügyi miniszter általi jóváhagyását követően, a közzétételét követő napon lép hatályba.

2.2. Az 1.2-1.4. pont az igazságügyi miniszter általi jóváhagyását követően, 2023. február 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére